Těsnění a těsnící materiály
Teflon - polotovary - PTFE - Polytetrafluorethylen

Teflonové desky, tyče, trubky

Nabízíme širokou řadu polotovarů - desky, tyče, trubky z PTFE, jehož vynikající vlastnosti jej činí nepostradatelným ve všech důležitých oblastech průmyslu.

Tepelná stabilita:
PTFE je stabilní v rozmezí teplot od -170°C do +250°C, přičemž je nutno respektovat změny jeho vlastností v závislosti na teplotě. Při vyšší teplotě nastává rozklad, který při měření hmotnostních ztrát je do teploty 380°C nepatrný. Od 380°C intenzita rozkladu roste a vznikají plynné rozkladné produkty, které ve styku se vzduchem a vzdušnou vlhkostí tvoří další sloučeniny. Jedním z plynů vznikajících při tepelném rozkladu je např. fluorovodík.

Chemická odolnost:
PTFE odolává kyselinám, zásadám, solím i rozpouštědlům i za zvýšených teplot. Není odolný proti roztaveným alkalickým kovům, elementárnímu fluoru, roztoku sodíku v kapalném amoniaku a některým organicko-kovovým sloučeninám alkalických kovů. použitého plniva. U plněných materiálů je chemická odolnost závislá na druhu.

Fyzikální vlastnosti:
Má výrazné antiadhezní vlastnosti . PTFE má ve srovnání s jinými běžnými plasty dobrou pevnost za vyšších teplot a dostatečnou pružnost při nízkých teplotách. Při tlakovém zatížení se nedrtí, má však sklon k tečení, přičemž stupeň deformace při daném napětí je závislý na době zatížení. Proto nemá při trvalém zatížení napětí převyšovat 10% pevnosti při dané teplotě. PTFE dobře odolává povětrnostním vlivům i mikroorganismům, je fyziologicky nezávadný i při implantaci do tkáně. Při vyšší dávce radioaktivního záření prudce degraduje.

Použití:
Těsnění, ucpávky, potrubí pro chemický průmysl, speciální technické výrobky, vložky mezi pružiny automobilů, s výhradou pro nezatížená ložiska.

teflon-02 Teflonové desky, tyče, trubky

teflon 01