Těsnění a těsnící materiály
Textil-pryžové ovály, kruhy

Textil-pryžové ovály, kruhy

Průlezové těsnění - bezazbestové textil-pryžové statické těsnění se používá na utěsnění provozně méně náročného prostředí (max teplota 200 °C a max tlak 20 barů) pro těsnění kotlů, poklopů, boilerů.

Rozměrová řada na vyžádání.

textil-pryz-ovaly-01 Textil-pryžové ovály, kruhy, průlezové těsnění