Těsnění a těsnící materiály
Teflonová páska - plyn

Teflonová páska na plyn

Chemicky inertní a utěsňuje většinu typů závitových kovových a plastových trubek a šroubů. Nereaguje s parou, vodou, vzduchovými palivy, chladivy, kyselinami, alkáliemi, žádnými ředidly, čpavkem, propanem, butanem, kyslíkem a dusíkem.

Se svou hustotou a obsahem PTFE zcela liší od většiny ,,teflonových“ pásek vyskytujících se dnes na trhu. *Registrovaná obchodní známka DuPont.

Odpovídá normě DIN EN 751/3, schváleno TÜV SÜD pro použití na plynových zařízeních.

Vlastnosti:
Splňuje požadavky USDA pro náhodný styk spotravinami
Schválení DVGW č. 96.01e907
Přijatelná pro aplikaci na kyslíkové spoje
Nepodléhá stárnutí
Netvrdne
Vysoká hustota
Odolná vůči chemikáliím
Vyrobeno v souladu registrované obchodní značky DuPontteflonova-paska-plyn-02 Teflonová páska na plyn

teflonova paska plyn 01

 Tab.3 Materiálové kombinace

hadicove spony kale 03