Těsnění a těsnící materiály
Teflonová páska - voda

Teflonová páska na vodu

Chemicky inertní a utěsňuje většinu typů závitových kovových a plastových trubek a šroubů. Nereaguje s parou, vodou, vzduchovými palivy, chladivy, kyselinami, alkáliemi, žádnými ředidly, čpavkem, propanem, butanem, kyslíkem a dusíkem.

Se svou hustotou a obsahem PTFE zcela liší od většiny ,,teflonových“ pásek vyskytujících se dnes na trhu. *Registrovaná obchodní známka DuPont.

Vlastnosti:
Nepodléhá stárnutí
Netvrdne
Vysoká hustota
Odolná vůči chemikáliím
Vyrobeno v souladu registrované obchodní značky DuPont.teflonova-paska-voda-02 Teflonová páska na vodu

teflonova paska voda 01